Utställningsanmälan        
Anmälan och avgift skall vara SPA tillhanda senast vid anmälningstidens utgång.
För sent ankommen anmälan och avgifter räknas som efteranmälan,
(dubbel avgift).
En sådan anmälan kan ej heller garanteras plats i katalogen. Anmälan är bindande!
Katalognr.(Ifylles av SPA)    
Utställningsplats: ______________________     Datum: ________    
Utställningsklass: ______   Kön: __________     Född:  _________  
Ras: ________________________________     Sektion(welsh): _______  
Ponnyns namn:________________________          
Reg.nr(måste anges!): ______________________________________     Stbsnr: ________    
Färg och tecken: _______________________            
Fader:  ______________________________     Nr: ___________

 

 

Moder: ______________________________

 

 

Nr: ___________

 

 

 

Mf: _________________________________

 

 

Nr: ___________

 

 

 
Ponnyns uppf.: ________________________            
Ägaren namn & adress: _____________________________________            
 _______________________________            
e-mail adress: _________________________            
Stoet har hingst/stoföl e: ________________________          
Ryttare/Kusk: _________________________            
Är medlemsavgiften betald till SPA för innevarande år?______
Avgiften insättes på Skaraborgs Ponny Avels pg: 68 3990-6.
Ange tydligt att det gäller utställningsanmälan, ponnyns namn och klass samt 
fullständigt namn och adress på anmälaren/ponnyns ägare.

 

________       ____________________ 

       
Ort och datum                         Hästägarens eller dennes företrädare
OBS!Tag del av bestämmelserna i propositionerna innan ni undertecknar!