3-års & Kvalité

Treårstest/Kvalitetsbedömning 2023


Grevagården 9/9


Exteriördomare: Helena Kättström

Löshoppningsdomare: Susanne Axén

Gångartsdomare: Wanja Wallemyr


Katalog med startlista


resultat treårstest


resultat kvalitetsbedömningNågra av 2022 Talanger


Fotograf Yvonne Carlsson

https://yvonnekarlsson.imagedesk.se/


Silarps Onyx

Kämpe Listig

Banroc Daphne Mai