3-års & Kvalité


Treårstest/kvalitetsbedöming 2024

7/9

Skaraortens Ryttarförening


Exteriördomare: Helena Torkelsson

Löshoppningsdomare: Susanne Axén

Gångartsdomare: Wanja Wallemyr


Proposition treårstest

Proposition Kvalitetsbedömning


Anmälan sker via blå basen


OBS! Maxantal Treårstest+Kvalitetsbedömning 35 st

FULLT men har reservlista

Några av 2022 Talanger


Fotograf Yvonne Carlsson

https://yvonnekarlsson.imagedesk.se/


Silarps Onyx

Kämpe Listig

Banroc Daphne Mai