Om SPA

Skaraborgs Ponny Avel

Skaraborgs Ponny Avel

  • är en länstäckande förening för samtliga ponnyraser
  • är ansluten till SPAF (Svenska Ponny avelsförbundet)
  • anordnar 3-års test och kvalitetsbedömning för ponny i västra Sverige
  • anordnar kurser, föreläsningar m.m.
  • skickar ut medlemsblad 2 gånger per år
  • har en ”Till salu" lista, kolla bland annonserna
  • anordnar möte med Diplom och Elittallriksutdelning för året, till ponnyer ägda av medlemmar i SPA

Copyright © All Rights Reserved